یکی نوشته بود «سگ نجس نیست، افکار ماست که نجس است» تصویر یک رستوران در یک کشور دیگر هم گذاشته‌بود که سگی آن‌ وسط نشسته بود و ناراحتی‌اش را از اینکه نمی‌تواند سگش را با خودش به رستوران ببرد ابراز کرده‌‌بود. 

انسان چقدر خودخواه است، همه‌چیز را با محوریت خودش می‌بیند. نجس بودن سگ شاید بیش از اینکه به نفع انسان باشد به نفع سگ باشد. انسان جنبه همزیستی مسالمت آمیز با سگ، این حیوان زیبا با این مقدار عطوفت و مهربانی و وفاداری را ندارد. همانطور که انسان اتفاقات بد بسیاری بر سر این بنده خداوند طی سالیان دراز آورده است.

 

علاوه بر این نجاست به معنی «بد بودن» یک چیز نیست.انسان بدون خون نمی‌تواند ادامه حیات دهد مگر میشود این خون حیات بخش را بد و بی‌ارزش بدانیم؟! در حالی که خون هم جزو نجاسات است.